Om Utvecklingsforum

I år var Utvecklingsforum en digital konferens

 

Årets konferens hölls i en tid med stora utmaningar. Covid-19 pandemin har slagit hårt mot världens länder och de allra fattigaste drabbas hårdast. Samtidigt markerar år 2020 att det nu är tio år kvar tills de Globala målen ska vara uppfyllda. Vi befinner oss i början av A Decade of Action och för att lyckas gå framåt är samarbete viktigare än någonsin – och alla behöver bidra: myndigheter, civilsamhälle, näringsliv, beslutsfattare, organisationer och enskilda individer. Därför hade Utvecklingsforum i år fokus på det sjuttonde av de Globala målen: partnerskap.

Årets program genomsyrades av tre under-teman: ledarskap och förändring, innovation och digitalisering. Programmet bjöd på inspirerande exempel på hur andra samverkat och lyckats samt möjlighet att diskutera, lära känna och nätverka med andra aktörer.

Dagen sändes dagen live från vår studio där moderatorerna Dona Hariri och Ola Nilsson var på plats medan dagens talare medverkade via länk. Under dagen anordnades interaktiva fördjupningspass i Zoom som inte var del av livesändningen.

Utvecklingsforum är Sidas årliga konferens för aktörer i Sverige som arbetar för en global hållbar utveckling. Konferensen görs inom ramen för Agenda 2030 med olika tema varje år. Årets upplaga var en innovativ, samskapande och gränsöverskridande dag, där olika aktörer var med och satte agendan. Tillsammans bidrar vi till en bättre värld och att uppnå målen i Agenda 2030.

Moderatorn Dona Hariri på plats i studion under ett av dagens interaktiva fördjupningspas